Sunday, April 20

Tribute for Pesal


Kesyukuran saya panjatkan buat Allah Azza wa Jalla.
Selawat dan salam buat Nabi junjungan mulia. Segala Muslimin yang ada di atas muka bumi ini, semoga Allah merahmati kalian. Tribute ini saya tujukan buat sahabat saya sudi menolong saya sepanjang advencer saya di Bumi Taring Anu!

No comments: